Циментови продукти

Технически данни

Сертификати

сертификати

Свойства

Якост на натиск
≥ 600kg/cm²
Абсорбация
<12% на обем
Гъстота
>2.20kg/cm³
Устойчивост на величините
±2mm
Устойчивост при киселини
0.5mg/mm² (намаляване на обем)