Циментови продукти

Портфолио проекти/

Центален площад Самоков

Центален площад Самоков
Центален площад Самоков
Центален площад Самоков
Центален площад Самоков
Центален площад Самоков
Центален площад Самоков
Центален площад Самоков
Центален площад Самоков
Центален площад Самоков
Центален площад Самоков
Центален площад Самоков
Центален площад Самоков
Центален площад Самоков

В проекта са използвани материали на Enossi.